Technologie, se kterými pracujeme

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace

iOS, Android, Cross-platform

UI/UX Design
UI/UX Design

MeteorJS, ElectronJS, PyInstaller, PySide/PyQT, Flutter, ReactJS.

Komunikační protokoly
Komunikační protokoly

NFC, Bluetooth, Zigbee, Wireless M-Bus, proprietary FSK, PSK and ASK based protocols, WiFi, M-Bus, Modbus, DMX, DALI, CAN-Bus, Ethernet.

LPWAN sítě
LPWAN sítě

"Low Power Wide Area" sítě, jakými jsou LoRaWAN nebo NB-IoT.

Embedded Software stack & technologies
Embedded Software stack & technologies

OpenWRT, FreeRTOS, Yocto, MQX, ZephyrOS, LwIP, Lua, eRPC, RPMsg

Hardware návrhy
Hardware návrhy

Eagle, KiCAD, PSpice, LTSpice, RF návrhy antény, Návrhy RF obvodů a testování, Analogové návrhy, Vysokofrekvenční návrhy, Návrhy se zaměřením na energetickou úspornost

MCU & SoC
MCU & SoC

STM32 family, NXP MCU family, Beaglebone Black, Beagleboard X15, Aria G25, Onion Omega2

Další technologie
Další technologie

Docker, BTRFS, Ubuntu, OpenVPN, Nextcloud, Gitlab, Jira, Clockify

Vývoj SW

V oblasti zakázkového vývoje software pracujeme převážně v doméně tzv. vestavěných aplikací, které běží na jednoduchých elektronických zařízeních, jakými jsou například bateriově napájené senzory či obdobná zařízení. Jsme schopni zajistit také vývoj mobilní, desktopových či webových aplikací na míru.

Vývoj HW

V rámci zakázkového vývoje hardwaru se jsme schopni vyvinout, vyrobit, osadit, oživit a otestovat hardware přesně dle požadavků klienta. Nabízíme zpracování schémat zapojení v programech Eagle a KiCAD, vytvoření návrhu vícevrstvých desek plošných spojů v programech Eagle a KiCAD, prototypovou výrobu vyvinutého hardware včetně oživení a zajištění malosériové i sériové výroby hardwaru společně s řešením automatického testování a oživování.

    Kontaktní formulář

    a