Řízené veřejné osvětlení

LoRa řídící systém pro vzdálenou kontrolu a ovládání veřejného osvětlení. Systém pracuje s protokolem LoRaWAN. 

Modul osvětlení s NEMA paticí

NEMA IoT modul připravený k integraci do řídícího systému s komunikací LoRaWAN 1.0.3 s OTAA a FUOTA 

Modul osvětlení se ZHAGA paticí

ZHAGA IoT modul připravený k integraci do řídícího systému s komunikací LoRaWAN 1.0.3 s OTAA a FUOTA 

Privátní LoRaWAN sítě

LoRaWAN gateway s výborným poměrem cena x výkon vhodná k provozování privátní sítě, která najde uplatnění především v projektech veřejného osvětlení.

Detekce průběhů pulzních vzorů

Aplikace s detekci průběhů pulzních vzorů a na základě detekovaného vzoru zaslání definované zprávy na LoRa Network Server. 

RS-485 sonda k měření teploty a vlhkosti

Dálkové odečty teploty a vlhkosti v rozsahu od -40°C do +120°C s přesností 0,3°C.

Dálkový odečet Elcor ELGAS

Implementace custom Elgas 2 protokolu do RS-485 IoT převodníku. Možnost obousměrné komunikace se synchronizací času.

IoT modul kalorimetru Sharky a Scylar

IoT modul kalorimetrů Sharky 755 a Scylar INT8 vyvinutý ve spolupráci s fa. ENBRA.

Dálkové odečty vodoměrů a ITN

Bezdrátový odečet WM-Bus zařízení v obytných domech, jako jsou vodoměry a podružné kalorimetry.

IoT modul vodoměru

IoT modul vodoměru dokáže detekovat snahy o ovlivnění magnetem, stejně tak samotnou demontáž modulu a zpětný tok.

Monitoring podtlakové kanalizace

Vzdálený monitoring podtlakových kanalizací snímá klapky v rámci jímky a upozorní, pokud klapka zůstane otevřena. 

Odečty plynoměrů

Odečty plynoměrů převodníkem pulzních vstupů s komunikací ať už LoRaWAN nebo NB-IoT. Možnost úpravy chování zařízení podle požadavků zákazníka. 

Odečty M-Bus elektroměrů

Dálkové odečty elektroměrů s M-Bus rozhraním s komunikací po NB-IoT nebo LoRaWAN.

IR odečty elektroměrů

Dálkové odečty elektroměrů pomocí IR rozhraní a RS-485 převodníku. Komunikace probíhá po NB-IoT nebo LoRaWAN. 

Odečet více M-bus zařízení

Dálkové odečty nebo komunikace s několika M-Bus zařízeními najednou za využití jednoho převodníku. 

Dálkové odečty Glötzl siloměru

Dálkové odečty siloměru od firmy Glötzl s označením „KN“. Komunikace NB-IoT nebo LoRaWAN.

Vzdálené měření pH vody

Vzdálené měření kyselosti vody spojením RS-485 převodníku s odpovídající pH sondou. Komunikace LoRaWAN nebo NB-IoT.

1-Wire IoT převodníky

Převodníky pro připojení 1-Wire prvků, jakými je například DS18B20 teploměr na LoRaWAN nebo NB-IoT síť. 

a